Transport materiałów niebezpiecznych

Transport towarów niebezpiecznych jest niezwykle skomplikowany i wymaga specjalistycznych rozwiązań aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas tranzytu. Wykonując taką usługę należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia kolizji drogowych. Trzeba więc zabezpieczyć dany towar tak aby nawet w przypadku wystąpienia niebezpiecznych sytuacji na drodze nie doszło np. do wycieku toksycznych substancji. Tematyka związana z transportem takich materiałów jest odgórnie określona przez prawo.

Towary niebezpieczne – jak je transportować?

Przewóz tego typu materiałów jest jednym z najbardziej restrykcyjnych zaraz obok tranzytu żywnościowego. Obydwa te przypadki wymagają stosowania niezwykle zaostrzonych norm oraz badań w trosce o zdrowie i życie osób postronnych. W przypadku transportu materiałów niebezpiecznych najważniejszą rolę odgrywa zabezpieczenie oraz izolacja danej substancji tak aby nie mogła ona w żaden sposób przedostać się do świata zewnętrznego i środowiska. Aby prawidłowo dokonać przewozu tego typu materiałów należy wykorzystywać dedykowane pojazdy takie jak np. cysterny lub samochody przystosowane do przewozu wysoce niebezpiecznych substancji. Często stosowane są dodatkowe pasy transportowe, przeciwpoślizgowe oraz regulowane przegrody tak aby pojemniki z niebezpiecznymi towarami nie miały możliwości żadnego ruchu. Pozwala to wyeliminować ryzyko uszkodzenia zewnętrznych pojemników.

Obostrzenia związane z normami ADR

Transportując towary niebezpieczne należy stosować się do zaleceń umów ADR, które określają w jaki sposób można przewozić daną substancję. W przypadku granulatów, proszków oraz niektórych towarów ciekłych mogą być one transportowane w cysternach, ale tylko i wyłącznie wypełnionych do pełna. Jeżeli pojemnik nie będzie „zatankowany” po brzegi może dojść do sytuacji, w której substancja zajdzie w reakcję i stworzy niebezpieczne warunki dla życia i zdrowia człowieka. Ważne jest aby wszystkie pojazdy, które przewożą niebezpieczne materiały były oznaczone znormalizowanymi tablicami ADR. Opakowania, w których transportowane są groźne substancje również muszą być oznakowane w odpowiedni sposób oraz posiadać atest Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań. Powinny one zawierać między innymi nazwę substancji, adres siedziby producenta wraz z numerem telefonu oraz znaki ostrzegawcze i ich opis.

Rodzaje materiałów niebezpiecznych

Podstawowymi substancjami, które kwalifikują się do przewozu jako towary niebezpieczne dla zdrowia i życia zalicza się: substancje wybuchowe, zapalne, żrące, trujące, zakaźne, a nawet promieniotwórcze. Każda z wyżej wymienionych grup wymaga dopasowania odpowiedniego typu pojazdu oraz pojemnika do chwilowego przechowywania.

Jest to niezwykle ważne, ponieważ przedostanie się niektórych substancji do środowiska mogłoby skutkować katastrofą ekologiczną np. w przypadku przedostania się trujących płynów do koryta rzeki.

Doradztwo ADR – na czym polega?

Podpisując umowę zwaną ADR należy wziąć pod uwagę fakt, że jednym z wymogów jest skorzystanie z profesjonalnego doradztwa konsultanta.  Doradca ten ma za zadanie wspierać, planować i realizować bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych oraz kontrolować ich realizację tak aby cały proces przebiegał bezpiecznie dla zdrowia człowieka oraz środowiska. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest także za przeprowadzanie szkoleń osób, które będą brać udział w transporcie materiałów niebezpiecznych. Doradca ADR tworzy także sprawozdania oraz instrukcje odnoszące się do wykonanych realizacji tranzytu towarów.

Dlaczego bezpieczeństwo podczas tranzytu materiałów niebezpiecznych jest tak ważne?

Zachowanie ostrożności podczas transportu niebezpiecznych substancji jest niezwykle ważne, ponieważ każdorazowy wypadek i nawet najmniejsze przedostanie się np. płynów trujących do ekosystemu może prowadzić do katastrofy ekologicznej. Dobrym przykładem jest przedostanie się np. odpadów chemicznych do koryta rzeki. Taka sytuacja może doprowadzić do pozbawienia ludności dostępu do wody pitnej w całych powiatach, a w skrajnym przypadku w kraju. Byłaby to katastrofa ekologiczna na skalę masową, która jest ciężka do zneutralizowania. Między innymi dlatego tak ważne jest aby zachowywać wszystkie obowiązujące normy podczas transportu materiałów niebezpiecznych oraz stosować się do zaleceń doradcy ADR, który posiada kompleksową wiedzę i doświadczenie. Należy także pamiętać, że każdy tranzyt tego typu towarów musi być odpowiednio oznakowany oraz zgłoszony do służb drogowych takich jak np. policja lub straż pożarna, ponieważ zawsze ktoś musi być w gotowości w razie niepowodzenia.