Pomoc prawnika zapobiegnie eksmisji

Eksmisja jest bez wątpienia jednym z najmniej przyjemnych wydarzeń w życiu człowieka, który pracując na swój majątek musi zmierzyć się z koniecznością zlicytowania go przez komornika.

Dla prawników sytuacje takie są jednak codziennością, z którą należy poradzić sobie właściwie. Pomoc tych najbardziej doświadczonych pozwala nie tylko zminimalizować efekty eksmisji, ale często całkowicie jej zapobiec. Na czym polegają takie działania i jak zapobiega się eksmisji osobom z kłopotami finansowymi?

Przeciwdziałanie eksmisji – jakie działania umożliwia prawo?

Konieczność opuszczenia zajmowanego lokalu z powodu problemów z opłacaniem czynszu lub decyzji o zajęciu nieruchomości przez komornika i zlicytowaniu jej na poczet spłaty długów może brzmieć jak wyrok ostateczny, jednak w świetle prawa istnieje jeszcze wiele działań, które mogą zapobiec wykonaniu egzekucji. Warto oczywiście przedyskutować swoje opcje z prawnikiem i wybrać ścieżkę, która nie tylko chwilowo powstrzyma wykonanie eksmisji i spłatę zadłużenia, ale pozwoli na odbudowanie własnego majątku i wyjście z nieciekawej finansowo sytuacji.

kancelaria eksmisja

Zgodnie z prawem, eksmisja może zostać wykonana jedynie przez komornika na podstawie orzeczonej decyzji sądowej, po wcześniejszym zajęciu przez komornika zwrotu podatku, sprzętu RTV czy wypłaty dłużnika. Postępowanie egzekucyjne za niespłacone długi jest prowadzone w trybie sądowym, w którym organem egzekucyjnym jest komornik.

To on ma w obowiązku sprzedać mienie i zlicytować mieszkanie lub dom, tak by pokryć jak największą część zadłużenia. Dopiero nowy nabywca może jednak zażądać eksmisji lokatorów – unikając doprowadzenia do licytacji nieruchomości możemy zupełnie legalnie uniknąć egzekucji eksmisji.

Prawnicy, którzy specjalizują się w pomocy w sprawach eksmisji mogą wykorzystać cały szereg działań zapobiegających wykonaniu egzekucji lub opóźniających ją na tyle, by dłużnik zdołał spłacić choć część swojego zadłużenia i rozwiązać sprawę z wierzycielami polubownie. Najczęściej dochodzi tu do sytuacji, w których w przypadku wyznaczenia daty licytacji podważa się kosztorys wykonany przez biegłego, wybór biegłego przez komornika, a także samego komornika i sędziego zajmującego się sprawą danego zadłużenia. W wielu przypadkach działania takie opóźniają nakaz eksmisji, a nie całkowicie go zatrzymują, jednak często też wystarczy to, by dogadać się z wierzycielem i ustalić nowy harmonogram spłaty zadłużenia nie uwzględniający konieczności opuszczania zajmowanego lokalu.

Pomoc kancelarii prawnej w zapobieganiu eksmisji

Zabezpieczenie majątku, nawet w sytuacji aktywnej egzekucji komorniczej i podjęcie rozmów z komornikiem, wierzycielami, bankami czy firmami windykacyjnymi może być dla osoby zagrożonej utratą majątku sprawą wyjątkowo trudną. W sytuacjach takich pomoc doświadczonego prawnika może okazać się niezastąpiona i przynieść efekty, których nie byłby w stanie wywalczyć dla siebie sam zadłużony. Odpowiednio prowadzone działania prawnicze mogą doprowadzić do zawieszenia lub całkowitego umorzenia postępowania egzekucyjnego, wstrzymać czynności komornicze i uchylić zajęcia egzekucyjne, dając czas na odbudowę majątku i ewentualną spłatę pozostałego zadłużenia.

obsługa prawna firm wrocław

Według prawników wrocławskiej kancelarii prawniczej KHG Group, licytacja komornicza jest jednym z najgorszych sposobów na spłatę wierzycieli i powinna być w istocie omijana, jeśli tylko będzie to możliwe. Licytacje takie często w znaczący sposób zaniżają wartość majątku i nieruchomości, przez co zyski z licytacji nie pozwalają na zaspokojenie całości roszczeń wierzycieli i oznaczają konieczność dalszego spłacania pozostałego zadłużenia.

W sytuacjach takich wykorzystywane jest wspomniane już prawo do podważania wyceny nieruchomości przed licytacją oraz odsuwania od sprawy wybranego biegłego. Oparcie się na legalnych działaniach, poparte na zabezpieczaniu majątku, a nie jego ukrywaniu ma względem prawa największe szanse powodzenia i w praktyce uratowało  już niejednego dłużnika przed koniecznością opuszczenia jego własnego domu czy mieszkania.

Długi to ogromne wyzwanie zarówno dla samego dłużnika, jak i reprezentujących go prawników, dlatego zawsze warto postawić na kancelarię doświadczoną i przygotowaną w zakresie prowadzenia spraw zadłużenia. Zapobieganie eksmisji i powstrzymywanie egzekucji jest możliwe i zgodne z prawem, nawet jeśli zostały już wyznaczone terminy licytacji nieruchomości. Pismo komornicze to jeszcze nie koniec.