Parawany medyczne – sposób na zapewnienie pacjentowi należytej prywatności

Prywatność i godność należą do praw każdej osoby. Wynikają one wprost z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Poszanowanie sfery osobistej pacjenta w jednostkach służby zdrowia i przestrzeganie praw do intymności i godności zagwarantowane zostało w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku. Wynika z niej obowiązek podmiotowego traktowania każdej osoby, której udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej.

Czy w polskich jednostkach służby zdrowia pojawia się problem naruszeń prywatności i intymności pacjentów?

W związku z narastającymi skargami kierowanymi do Rzecznika Praw Pacjenta można stwierdzić, że systematycznie narasta problem naruszania prywatności i intymności pacjentów w jednostkach służby zdrowia. Okazuje się, że problemem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu więcej niż jednemu pacjentowi.

Kolejnym niezgodnym z ustawą zachowaniem jest przyjmowania pacjentów w obecności osób nieuprawnionych. Rzecznik Praw Pacjentów określił zachowanie pracowników służby zdrowia jako naruszające zbiorowe prawa pacjentów. W obowiązek zapewnienia prywatności i intymności pacjentów ingeruje stosowany coraz częściej w jednostkach służby zdrowia, a przede wszystkim w szpitalach monitoring wizyjny.

Wynika to z braku jednoznacznych i kompleksowych zasad stosowania monitoringu wizyjnego w tego typu placówkach. Prawo do prywatności oznacza także, że wszystkie informacje o stanie zdrowia pacjenta, przeprowadzonych procedurach medycznych, rehabilitacyjnych, rokowaniach są danymi poufnymi, których nie można udzielać osobom nieupoważnionym.

Osoba chora ma prawo do udzielenia jej świadczenia zdrowotnego w osobnym pomieszczeniu lub miejscu osłoniętym, na przykład parawanem medycznym.

Czym jest parawan medyczny?

Parawan medyczny jest sprzętem medycznych przeznaczonym do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach, gabinetach lekarskich oraz w gabinetach pielęgniarki szkolnej. Ich zadaniem jest zapewnienie prywatności i intymności pacjentów, a także komfortu w trakcie procedur medycznych.

Umożliwiają one osobie chorej przygotowanie się do zabiegu, redukują stres i dyskomfort zarówno fizyczny, jak i psychiczny związany z koniecznością poddania się różnym zabiegom medycznym. Zapewniają także komfort pobytu w szpitalu.

Jakie zalety mają parawany medyczne?

Parawany medyczne sprawdzają się w wielu sytuacjach. Dzięki nim pacjent ma zapewnioną prywatność w gabinecie lekarskim. Może bez skrępowania przygotować się do badania lub zabiegu, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy w gabinecie brakuje dodatkowego miejsca na przebieralnię. Parawan medyczny zapewnia prywatność również podczas samego badania.

Niezwykle istotną kwestią w placówkach służby zdrowia jest zapewnienie właściwego poziomu higieny. Producenci parawanów medycznych gwarantują ogromną łatwość w czyszczeniu swoich produktów, co jest szczególnie ważne w przypadku wykorzystywania ich na sali operacyjnej. W tym miejscu najłatwiej o wszelkiego rodzaju zabrudzenia, które nie usunięte mogłyby stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i personelu medycznego.

Gdzie sprawdzają się parawany medyczne?

Parawany sprawdzają się doskonale nie tylko na sali operacyjnej w szpitalu, ale również w niewielkich gabinetach lekarskich, gdyż można je w niezwykle prosty i łatwy sposób złożyć ze względu lekkość konstrukcji. Podczas przechowywania nie zabierają nazbyt dużo miejsca, co sprawia, że są łatwe w przechowywaniu obok innego sprzętu medycznego.

Wyposażone są w specjalne pokrętło blokujące, dlatego po ustawieniu nie ma ryzyka, że będzie sam się składał, stanowiąc zagrożenie dla pacjentów.

Parawany medyczne wyposażone są w różne kolory zasłon, na przykład niebieski, zielony, biały, dlatego można zaopatrzyć w placówkę w odpowiedni kolor parawanu, który będzie się wpisywał w ogólną kolorystykę gabinetu.

Nie należy zapominać, że estetyka sprzętu medycznego w tym również parawanów jest wizytówką placówki medycznej i stanowi o jej wysokim poziomie. Wykorzystane do produkcji materiały są zmywalne, a przy tym nie tracą kolorów.

parawany

Czy parawany medyczne są bezpiecznym sprzętem medycznym?

Parawany medyczne posiadają wymagane dla sprzętu medycznego certyfikaty jakości, dlatego są w pełni bezpieczne. Mają znak CE, czyli są zgodne z normami bezpieczeństwa, określonymi przez Unię Europejską. Daje to pełną gwarancję wykorzystania w procesie produkcji tylko sprawdzonych i bezpiecznych materiałów, niezagrażających życiu i zdrowiu użytkowników tego rodzaju sprzętu.