Najpopularniejsze rodzaje badań asfaltu

Jakość asfaltu ma kluczowe znaczenie pod kątem późniejszego użytkowania dróg. Odpowiada również za trwałość nawierzchni, dlatego tak ważne jest wykonywanie jego badań. Mają one na celu przede wszystkim określić jego wytrzymałość oraz to, czy spełni swoją funkcję. Warto przyjrzeć się nieco bliżej różnym rodzajom badania asfaltu i dowiedzieć się, na czym dokładnie one polegają.

Czym jest badanie asfaltu?

Badania asfaltu to ocena jego różnych właściwości fizycznych, mechanicznych oraz chemicznych. Przeprowadza się ją w celu określenia, czy spełni on swoją konkretną funkcję. Dzięki niemu można oszacować, czy pokryta nim nawierzchnia będzie trwała i efektywna.

Badania asfaltu przeprowadza się na podstawie różnego rodzaju testów. Mają one dostarczyć inżynierom oraz projektantom drogowym cennych informacji na temat tego tworzywa. Próbki do badania można pobierać zarówno z istniejących już nawierzchni drogowych, jak i z mieszalni asfaltu. Dzięki temu możliwa jest ocena jakości tworzonego asfaltu już na etapie produkcji.

asfalt

Takie badania mogą być przeprowadzone w specjalistycznych laboratoriach, które zajmują się profesjonalnym wykonywaniem takich pomiarów. Muszą dysponować niezbędnym sprzętem, a także doświadczonym personelem. Takie laboratorium drogowe jest przystosowane odpowiednio do tego, aby przeprowadzić profesjonalne badanie właściwości asfaltu. 

Jakie są najczęściej wykorzystywane badania asfaltu?

W celu oceny jakości oraz właściwości asfaltu przeprowadza się następujące rodzaje badań tego materiału:

  • badanie penetracji asfaltu,
  • badanie odporności na spłycanie,
  • badanie lepkości,
  • badanie odporności na rozrywanie,
  • badanie ekstrakcji,
  • badanie temperatury,
  • badanie składu mineralnego.

Warto przyjrzeć się funkcji, jakie spełnia każdy z tych typów badania.

Badanie penetracji asfaltu

Jest ono przeprowadzane w celu sprawdzenia konsystencji oraz oceny twardości asfaltu. Im wyższy wynik, tym bardziej miękki asfalt. Badanie to wykonuje się za pomocą urządzenia zwanego penetrometrem. Igła tego sprzętu jest opuszczana na powierzchnię badanej próbki w określonym tempie. Cały pomiar trwa zazwyczaj kilka sekund, a siła niezbędna do wbicia się igły w asfalt jest za każdym razem rejestrowana.

Badanie odporności na spłycanie

Celem tego badania jest określenie zdolności asfaltu do utrzymywania odpowiedniej grubości pod wpływem nacisku wywieranego przez różnego rodzaju pojazdy oraz obciążenia. Jego przeprowadzenie ma kluczowe znaczenie dla trwałości nawierzchni, gdyż pozwala określić czy nie będzie miała ona tendencji do zapadania się, czy powstawania nierówności.

Badanie lepkości asfaltu

Jest to procedura, którą przeprowadza się w celu określenia lepkości oraz płynności asfaltu w konkretnej temperaturze. Badana próbka jest najpierw podgrzewana do określonego poziomu, a następnie za pomocą lepkościomierza sprawdza się jej parametry. Lepkość asfaltu określa jego zdolność do przylegania do podłoża oraz łączenia z innymi składnikami. Wpływa także na trwałość nawierzchni wykonanych z asfaltu. 

Badanie odporności na rozrywanie

Przeprowadza się je, aby ocenić wytrzymałość asfaltu pod kątem wytrzymałości na rozrywanie pod wpływem różnego rodzaju obciążeń. Jest to kluczowy wskaźnik pozwalający określić, czy nawierzchnia będzie trwała nawet w przypadku występowania dynamicznych obciążeń oraz naprężeń.

Badanie ekstrakcji asfaltu 

Ekstrakcja asfaltu polega na wyodrębnieniu oraz poddaniu ocenie każdego ze składników mieszanki. Jest to ważne, ponieważ pozwala określić, czy nawierzchnia będzie spełniała normy oraz specyfikacje. Jakość poszczególnych składników wpływa bowiem na właściwości samego asfaltu.

Badanie temperatury asfaltu 

Podczas tego badania przeprowadza się testy, które pozwalają określić, w jakiej temperaturze dochodzi do topnienia asfaltu. Najczęściej stosowaną w tym celu metodą jest Ring and Ball. Na dwóch pierścieniach wypełnionych asfaltem umieszcza się stalowe kulki, a następnie zanurza w naczyniu z wodą lub gliceryną. Są one równomiernie ogrzewane stałym przyrostem temperatury. 

Badanie składu mineralnego asfaltu

To kolejne badanie związane z oceną poszczególnych składników mineralnych, jakie tworzą próbkę asfaltu. Monitorowanie ich zawartości oraz proporcji pozwala ocenić jakość całej mieszanki oraz sprawdzić, czy będzie ona wytrzymała w określonych warunkach.

Asfalt przechodzi wiele różnych badań, które mają na calu pomóc określić, czy będzie on spełniał swoją funkcję. Ma to kluczowe znaczenie pod względem trwałości oraz komfortu użytkowania różnego rodzaju nawierzchni, które są niem pokryte.