Korzyści z wdrożenia systemu bezpieczeństwa informacji

Ochrona danych osobowych i zapewnienie bezpieczeństwa informacji to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorstwa. Znając zasady jego wprowadzenia, a także korzyści jakie firmie może dać system bezpieczeństwa informacji sprawia, że coraz więcej organizacji stara się o certyfikację w tym zakresie. Czym jest system bezpieczeństwa informacji i gdzie koniecznie powinien zostać wprowadzony? Jakie korzyści płyną z certyfikacji?

Opieranie pracy organizacji na nowoczesnych technologiach, wiąże się z zagrożeniami bezpieczeństwa danych znajdujących się na serwerach. Nie bez znaczenia ma fakt, że dane można utracić nawet przy zastosowaniu norm ISO 27001. Sama sytuacja może poważnie zaszkodzić reputacji firmy, a także doprowadzić do poważnej kontroli działania firmy. W jaki sposób zapewnić organizacji bezpieczeństwo informacji?

System bezpieczeństwa informacji – dlaczego jest ważny?

Coraz częściej słyszy się włamaniach na serwery największych światowych przedsiębiorstw, gdzie uzyskanie konkretnych informacji nie jest problemem. Dlatego też konieczne jest prowadzenie odpowiedniego systemu bezpieczeństw informacji, aby maksymalnie postawić na ochronę danych firmy, informacji personalnych pracowników oraz szczegółów zawieranych umów z kontrahentami. W praktyce wyciek informacji może oznaczać zepsucie się reputacji firmy, utratę pracowników czy licznych współprac z klientami. Przełoży się to również na rentowność firmy.

Audyt bezpieczeństwa informacji

Dane mogą również opuścić firmę w zupełnie inny sposób – poprzez nieuczciwego pracownika czy wydrukowane dokumenty. W procesie wdrażania systemu bezpieczeństwa informacji organizacja ma możliwość zadbania o to, aby dane firmy nie wydostały się pod żadnym pozorem.

Kto powinien wdrożyć system bezpieczeństwa informacji?

System bezpieczeństwa informacji powinna wdrożyć każda organizacja, której zależy na zapewnieniu ochrony danych osobowych, a także istotnych informacji o firmie, których ujawnienie może doprowadzić do przykrych konsekwencji.

Możliwość certyfikacji nie dotyczy tylko firm informatycznych, gdyż norma ISO 27001, która jest bezpośrednio związana z bezpieczeństwem informacji, odnosi się do każdego rodzaju informacji. Istotne są zatem dane przechowywane zarówno na serwerach, poczcie e-mail, informacje drukowane bądź nawet wszystkie prowadzone rozmowy zewnętrzne.

Proces wdrażania systemu bezpieczeństwa informacji

Proces wdrażania systemu bezpieczeństwa informacji składa się z kilku kroków, które są niezbędne do zapewnienia ochrony danych. Proces rozpoczyna się od stworzenia planu projektu, w tym również wybrania osoby odpowiedzialnej za wdrożenie systemu. W międzyczasie powinna powstać większa struktura, w której zostaną zawarte wszystkie informacje dotyczące celu zapewnienia bezpieczeństwa.

W planie należy uwzględnić ryzyko projektu, a także wszystkie kroki jakie zostaną podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Konieczne jest uwzględnienie kryteriów bezpieczeństwa, czyli wszelkich działań, jakie mogą pomóc w ochronie danych.

Jednym z najważniejszych kroków wdrażania procesu jest przeprowadzenie analizy ryzyka przy wykorzystaniu normy ISO 27001. To właśnie ona pozwoli na zdefiniowanie wszystkich procesów zarządzania. Późniejszy plan postępowania z ryzykiem wspomoże organizację narzędzi zabezpieczających dane. Dopiero ostatnim etapem jest certyfikacja, którą warto poprzedzić audytem sprawdzającym.

Audyt bezpieczeństwa informacji

System bezpieczeństwa informacji – czy się opłaca?

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji niesie za sobą wiele korzyści dla organizacji. Należą do nich między innymi:

  • zmniejszenie ryzyka udostępnienia danych firmy i ochrona przed zagrożeniami i płynącymi skutkami,
  • stworzenie bezpiecznego środowiska pracy i zapewnienie ochrony danych osobowych pracowników,
  • przygotowanie firmy na potencjalne zagrożenia i incydenty związane z brakiem bezpieczeństwa informacji oraz wypracowanie metod radzenia sobie z nimi,
  • standard podniesienie wiarygodność firmy w oczach potencjalnych klientów,
  • wzbudzenie zaufania do marki, ochrona jej reputacji, a także przyciągnięcie nowych klientów,
  • maksymalne zabezpieczenie interesów Klienta, poprzez wprowadzenie odpowiednich działań, mających na celu ochronę tych danych,
  • zwiększenie świadomości pracowników odnoszących się do ochrony danych – zmniejszenie ilości dokumentów, które opuszczają firmę.

Audyt bezpieczeństwa informacji

Jedynym z istotnych kroków wdrożenia procesu systemu bezpieczeństwa informacji jest przeprowadzenie audytu przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Audyt bezpieczeństwa informatycznego, przeprowadzony zgodnie z normą ISO 27001, przyspiesza proces certyfikacji międzynarodowej, ale pozwala na skuteczną ochronę danych oraz podejmowanie jedynie tych działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Pomimo tego, że norma 27001 odnosi się przede wszystkim do środowiska informatycznego, swoje zastosowanie znajdzie również na innych poziomach stosowania zabezpieczeń. Dlatego przed przystąpieniem do certyfikacji warto przeprowadzić audyt bezpieczeństwa informacji.