Jak zostać tłumaczem języków obcych?

Tłumacz jest osobą, która zajmuje się przekładaniem tekstów na inne języki. Zazwyczaj, tłumacz ma opanowany jeden język – niekiedy jego umiejętności mogą rozszerzać się na kilka języków. Wykonywanie tłumaczeń musi odbywać się szybko i sprawnie. Dlatego konieczna jest przede wszystkim perfekcyjna znajomość języka obcego i tego, na który redagujemy tekst.
Aby zostać tłumaczem, należy przede wszystkim być biegłym w danym języku, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Różne są bowiem rodzaj tłumaczeń. Konieczna jest znajomość wszystkich zasad gramatyki oraz bogate słownictwo. Oprócz tego, należy mieć doświadczenie.

Osoby, które wiążą swoją przyszłość z wykonywaniem tłumaczeń, powinny jak najszybciej zacząć naukę języka. Oprócz lekcji w szkołach, zajęć na studiach, warto zapisać się na korepetycje i dodatkowe zajęcia w szkołach językowych. Jest to jednak absolutne minimum, by móc w przyszłości podjąć się pracy tłumacza. Dość często, bycie tłumaczem wiąże się również z zainteresowaniem danym językiem. Oznacza to, iż osoby chcące pracować w charakterze tłumacza, często wybierają się za granicę do krajów, z których pochodzi dany język. Jest to idealna okazja, by móc wsłuchać się w tamtejszy akcent i poznać kulturę języka. Dzięki takim wycieczkom i zagranicznym kursom językowym,  jesteśmy w stanie zgłębić wiedzę w zakresie etymologii konkretnych słów i wyrażeń.

Wszelkie kursy, zajęcia dodatkowe z języków oraz wyższe studia filologiczne, znacznie wzmocnią nasze umiejętności i zakres wiedzy.

Tłumacz i jego wykształcenie

Warto pamiętać, że wykonywanie zawodu tłumacza nie zawsze musi wiązać się z posiadaniem wykształcenia wyższego. Jest to bardzo przydatne dla samej wiedzy, jednak najbardziej istotne są umiejętności tłumacza, które są szybko weryfikowane. Tłumacz musi być w stanie bardzo szybko dokonać tłumaczenia. Z racji tego, iż istnieją różne rodzaje tłumaczeń, liczy się znajomość słownictwa z różnego zakresu – np. medycyny, sztuki itp.

Nie istnieją regulacje prawne, które określają, iż wymagane jest posiadanie wyższego wykształcenia filologicznego lub ukończenia kursów. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których tłumaczami zostają osoby, które przez wiele lat mieszkały w innym kraju. Istotne jest więc obycie się z językiem i rozumienie akcentów.

biuro tłumaczeń Yellow

Rodzaje tłumaczeń

Dziś, wykonuje się tłumaczenia zwykłe, przysięgłe i symultaniczne. Tłumacz, który dostaje dokumenty lub tekst na stronę internetową/do gazety, musi dokładnie i w spójny sposób przełożyć tekst, aby zachować jego sens.

Tłumaczenia symultaniczne z kolei, polegają na przekładaniu tekstu na żywo. Osoba prowadząca konferencję lub spotkanie, wypowiada zdanie po zdaniu, a rolą tłumacza jest szybkie dokonanie tłumaczenia w głowie, dobór odpowiednich słów i powtórzenie wypowiedzi w danym języku do mikrofonu. W tym przypadku, liczy się przede wszystkim refleks i umiejętności na najwyższym poziomie.

Poszukujesz odpowiedniego tłumacza? Dowiedz się więcej!

Cechy tłumacza

Wykonując tłumaczenia, liczy się nie tylko biegła znajomość języka i gramatyki. Każdy tłumacz bowiem, musi cechować się szybkością i dokładnością. Każdy przekładany tekst lub wypowiedź, musi być zrozumiały i sensowny. Języków obcych nie tłumaczy się dosłownie, dlatego konieczne jest posiadanie doświadczenia i obeznania z językiem. Tłumacz, który zajmuje się przekładami symultanicznymi, musi dodatkowo być odpornym na stres i cechować się podzielnością uwagi. Maksymalna koncentracja podczas wykonywania przełożeń to klucz do wykonania tłumaczenia w odpowiedni sposób.