Jak pomóc osobie uzależnionej od narkotyków?

Zjawisko narkomanii w Polsce jest problemem nie tylko medycznym ale i społecznym, gdyż osoby uzależnione od narkotyków nie potrafią normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Aby przeżyć kolejny dzień, muszą zażywać substancje psychoaktywne, które z kolei wywołują u nich zaburzenia psychiczne i halucynacje, uniemożliwiające im normalne funkcjonowanie: uczenie się, pracę, wykonywanie codziennych czynności. Narkotyki doprowadzają do zatrucia i wyniszczenia organizmu, w skrajnych przypadkach do śmierci.

Jak objawia się uzależnienie od narkotyków?

Uzależnienie od narkotyków może mieć charakter psychiczny oraz fizyczny. W pierwszym okresie widoczne są zarówno zmiany w wyglądzie, jak i zachowaniu takie jak: rozszerzone źrenice, przekrwione białka oczu, z jednej strony apatia i senność, a z drugiej nadpobudliwość, chroniczny katar i specyficzny zapach z ust. Z czasem objawy ulegają pogłębieniu.

Osoba uzależniona od narkotyków zamyka się w sobie, często dochodzi do aktów agresji. Ostatecznie pojawiają się paranoje narkotyczne, a akty agresji są na tyle częste, że mogą doprowadzać do konfliktów z prawem. Osoba traci poczucie własnej wartości, często kłamie w relacjach z innymi.

Fazy uzależniania się od narkotyków

Uzależnianie się od substancji psychoaktywnych według naukowców dzieli się na kilka faz. Pierwszą z nich jest inicjacja, dotycząca osób, które przynajmniej raz sięgnęły po narkotyki. Kolejną fazą jest eksperymentowanie, polegające na sięganiu po różne substancje psychoaktywne.

Często zdarza się, że osoby kończą doświadczenia z tego rodzaju substancjami po zaspokojeniu swojej ciekawości i nigdy więcej do nich nie wracają. Kolejną fazą jest odurzanie się, których konsekwencją są szkody nie tylko zdrowotne, ale także społeczne i materialne.

Wzrasta również tolerancja organizmu na substancję psychoaktywną, co powoduje konieczność zwiększania dawki w celu uzyskania pożądanego efektu. Ostatnią z nich jest faza uzależnienia, w której osoba nie potrafi odmówić dawki narkotyku. Pojawia się głód narkotykowy, nerwowość, stany lękowe i depresja.

W ostatniej fazie osoba uzależniona nie jest w stanie sama poradzić sobie z nałogiem.

Jakie są przyczyny narkomanii?

W większości przypadków przyczyny sięgania po narkotyki związane są z czynnikami biologicznymi i środowiskowymi. Sami pacjenci wskazują na trudne dzieciństwo, cierpienie i ból, potrzebę zaimponowania otoczeniu i zdobycie jego akceptacji, depresję, niskie poczucie własnej wartości, problemy w relacjach z innymi w tym z osobami najbliższymi, ucieczkę od problemów, a także  długotrwały stres. Narkotyki pozwalały im zapomnieć.

Jakie są najpopularniejsze narkotyki?

Narkotyki mają pochodzenie roślinne, naturalne lub chemiczne. Do najbardziej popularnych narkotyków należą:

  • Kokaina jest wytwarzana z liści koki, czyli krasnodrzewu pospolitego, który rośnie w Kolumbii. Na rynku tego typu substancji sprzedawany jest w postaci białego proszku. Typowym objawem zażycia kokainy jest wytrzeszcz oczu. Poza tym działa pobudzająco, wywołuje euforię, radość i uczucie zadowolenia, daje poczucie zwiększonych możliwości i pozwala pozbyć się kompleksów.
  • Marihuana jest naturalnym narkotykiem produkowanym z konopi indyjskich, które palone są w tak zwanych skrętach. Typowym objawem przyjęcia narkotyku są powiększone źrenice. Działa pobudzająco, zwiększa wyobraźnię, wprawia w dobry nastrój, po czym nastrój spada i pojawia się apatia i zniechęcenie.
  • Amfetamina należy do narkotyków syntetycznych, występujących w formie proszku lub tabletek. Pobudza, poprawia nastrój, następnie pojawiają się zawroty głowy, suchość w ustach, rośnie ciśnienie tętnicze i występują zawroty głowy, a nawet psychoza.
  • Heroina produkowana jest z mleczka makowego, który na rynku ma postać białego proszku. W pierwszej fazie poprawia nastrój, potem zaś pojawiają się stany depresyjne.
  • LSD jest narkotykiem syntetycznym, sprzedawanym w postaci małych obrazków. Powoduje halucynacje, gwałtowne zmiany nastroju, wzrost ciśnienia tętniczego, rozszerzone źrenice, drgawki i omamy, a także ślinotok, a nawet myśli samobójcze.

objawy uzależnienia

Leczenie narkomanii koło Opola

Formą wsparcia osób uzależnionych od narkotyków jest podjęcie terapii w ośrodku terapii uzależnień, gdyż nieleczona narkomania prowadzić może do nieodwracalnych zaburzeń psychofizycznych, a nawet zgonu. W ośrodku prowadzi się kompleksowe leczenie uzależnienia od narkotyków, oparte nie tylko na metodach farmakologicznych, ale również na budowaniu relacji, co zwiększa szansę na wyjście z nałogu.

Zapewnia ona pacjentom indywidualny plan terapii, rzetelna diagnozę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, niezbędne badania lekarskie i laboratoryjne. Aby podjąć terapię, pacjent musi zdać sobie sprawę z własnego nałogu i jego destrukcyjnego wpływu na codzienne funkcjonowanie.

Im wcześniej osoba uzależniona podejmie leczenie narkomanii koło Opola, tym większe ma szanse na pozbycie się nałogu. W ośrodku każdy pacjent otrzyma fachową pomoc i wsparcie ze strony kadry certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień.