Jak obliczenie śladu węglowego może poprawić konkurencyjność firmy?

Obliczenie śladu węglowego przez firmę jest jednym z najlepszych dowodów jej odpowiedzialności i efektywności środowiskowej oraz szansą na przeanalizowanie obszarów, które mogą zostać w dalszym ciągu udoskonalone. Ślad węglowy to całkowita emisja gazów cieplarnianych wytwarzanych w pełnym cyklu życia produktu lub działania przedsiębiorstwa. Znajomość swojego wyniku śladu węglowego daje często ogromną przewagę konkurencyjną firmy. Jak wygląda jego obliczenie i co można dzięki wyliczeniu śladu węglowego poprawić w działaniach firmy?

Jak wygląda obliczanie śladu węglowego przedsiębiorstwa?

Ślad węglowy (carbon footprint) wyliczany jest dla konkretnego produktu lub całego przedsiębiorstwa na podstawie danych o całkowitej emisji gazów cieplarnianych powstającej w pełnym cyklu życia produktu lub przedsiębiorstwa. Wartość śladu węglowego podawana jest jako ekwiwalent węgla na jednostkę funkcjonalną produktu (CO2e/jedn. funkcjonalna) i najczęściej wyliczany jest szacunkowo, na podstawie danych z produkcji, przewidywanego cyklu życia produktu lub prognoz działań przedsiębiorstwa.

Z perspektywy korzyści, jakie przynosi wyliczenie śladu węglowego, obliczenia wykonuje się najczęściej dla każdego etapu cyklu życia produktu lub przedsiębiorstwa, tj. „od kołyski do grobu” – wyliczenia wykonywane są od etapu projektowania, przez wydobycie surowców, aż po wprowadzenie na rynek  czy ostateczną utylizację produktu. Najdokładniejsze pomiary wykonywane są na podstawie standardów wyznaczonych w normach ISO 14067 oraz GHG Protocol Product Standard.

Ślad węglowy: jakie obszary firmy pozwala doskonalić jego wyliczenie?

Odpowiedzialność środowiskowa jest obecnie niezwykle istotnym elementem budowania wizerunku zarówno wśród dużych, jak i małych przedsiębiorstw. Wyliczanie śladu węglowego i aktywne dążenie do jego obniżenia są więc z tej perspektywy ważnymi działaniami, jakie warto podjąć w ramach zrównoważonego rozwoju działalności. Co ważne, wyliczenie śladu węglowego daje znacznie lepszy obraz realnej emisji gazów cieplarnianych niż same raporty emisji dwutlenku węgla zdawane w ramach obowiązkowego raportowania handlu emisjami. Bez świadomości swojego realnego wpływu na środowisko na przestrzeni całej działalności przedsiębiorstwa trudno o realizowanie założeń polityki środowiskowej i konkurowanie z najlepszymi graczami na rynku.

Wyliczenie śladu węglowego pozwala na optymalizację procesu produkcyjnego. Bez względu na  ogólny profil działalności przedsiębiorstwa, przy dużych nakładach zużywanej energii konieczne jest umiejętne przeanalizowanie obszarów największego zużycia i ich optymalizacji. Wynik wyliczenia śladu węglowego pokazuje często wyraźnie które etapy procesu produkcyjnego są najbardziej energochłonne i dopasować rozwiązania, które złagodzą ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Wyliczenia pozwalają także skupić się na całym łańcuchu dostaw, ograniczyć zużycie energii w transporcie, przeanalizować gospodarowanie surowcami, energią i odpadami, czy zmienić rodzaje stosowanych opakowań transportowych, pokazując jak małe działania mogą wnieść spore różnice w całkowitym wyniku śladu węglowego.

Ślad węglowy
Wyliczony ślad węglowy może okazać się cenną wskazówka w procesie optymalizacji kosztów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Jak obliczenie śladu węglowego wpływa na konkurencyjność firmy?

Działania w zakresie obniżania wpływu przedsiębiorstwa na środowisko i obliczania własnego śladu węglowego przynoszą wymierne korzyści wewnątrz, ale i na zewnątrz organizacji. Wskazanie własnej odpowiedzialności środowiskowej buduje świadomość wśród pracowników, kierownictwa, w kontekście całej organizacji, ale także wśród jej odbiorców czy konkurencji. Firma ma szansę zyskać większą wydajność finansową przez zmniejszenie kosztów energetycznych, ograniczyć ryzyko swoich działań oraz dostrzec i wykorzystać więcej szans, osiągając kolejne możliwości rozwoju. Samo wyliczenie śladu węglowego może być wręcz przepustką do udziału w wielu przetargach czy transakcjach na rynku krajowym i międzynarodowym – dla części z nich wyliczenia są wymagane, a nieosiągnięcie odpowiedniego poziomu może wykluczyć przedsiębiorstwo z niektórych możliwości biznesowych.

Firmy stawiające na ciągłe doskonalenie swoich działań, pełną odpowiedzialność środowiskową, zwiększanie udziału energii odnawialnej i działań bezpiecznych dla środowiska w perspektywie całej swojej produkcji, a także budowanie świadomości środowiskowej w swoim otoczeniu są widziane na rynku jako liderzy rozwoju i zaufania. To oni, pomiędzy podejmowanymi próbami zrównoważonego rozwoju i dążeniem do większej wydajności zyskują uznanie wśród konkurencji i konsumentów, są stawiani jako przykład odpowiedzialnych działań na rzecz globalnego bezpieczeństwa i wyznacznik jakości, za którym należy podążać by nie doprowadzić do jeszcze poważniejszych konsekwencji niszczenia środowiska przez rozwój przemysłu.