Enkoder inkrementalny a absolutny – czym się różnią?

Enkodery, znane również jako przetworniki kodowe, są nieodłącznym elementem w dziedzinie automatyki i robotyki. Te urządzenia odgrywają kluczową rolę w przekształcaniu ruchu obrotowego lub liniowego na sygnały elektryczne, które mogą być następnie interpretowane przez różne systemy sterowania. W tym artykule skupimy się na dwóch głównych rodzajach enkoderów: inkrementalnych i absolutnych. Omówimy ich podstawowe zasady działania, charakterystyczne cechy, szerokie spektrum zastosowań oraz wyjaśnimy, czym różnią się od siebie.

Co to jest enkoder?

Enkoder, znany również jako przetwornik kodowy, jest zaawansowanym urządzeniem służącym do przetwarzania ruchu mechanicznego na sygnały elektryczne. Jego podstawową funkcją jest konwersja ruchu obrotowego lub liniowego na ciąg impulsów elektrycznych, które następnie mogą być używane do precyzyjnego pomiaru, kontroli położenia, kierunku, prędkości czy kąta obrotu. Enkodery są niezbędne w wielu aplikacjach przemysłowych, w tym w robotyce, automatyce przemysłowej, systemach sterowania maszyn i urządzeń.

W zależności od konstrukcji i zastosowania, enkodery mogą być klasyfikowane jako inkrementalne lub absolutne. Każdy z tych typów ma swoje unikalne właściwości i jest lepiej dostosowany do konkretnych zastosowań.

Podział enkoderów

Wśród enkoderów wyróżniamy dwa główne typy: inkrementalne i absolutne. Każdy z nich ma specyficzne właściwości i jest lepiej przystosowany do określonych zastosowań. Ich wybór zależy od wymagań aplikacji, w której mają być wykorzystane.

Szczegółowe omówienie enkodera inkrementalnego

Enkoder inkrementalny to urządzenie, które generuje serię impulsów elektrycznych w odpowiedzi na ruch. Jest to rodzaj enkodera, który nie przechowuje informacji o bezwzględnej pozycji, lecz rejestruje jedynie zmianę położenia. Jego działanie opiera się na zliczaniu impulsów, które są emitowane przy każdym określonym przesunięciu.

Jak działa enkoder inkrementalny?

Enkoder inkrementalny działa na zasadzie generowania impulsów, które są proporcjonalne do ruchu obrotowego lub liniowego. Każdy impuls reprezentuje określoną zmianę pozycji, co umożliwia śledzenie ruchu. Jednak, w przypadku utraty zasilania, informacja o absolutnej pozycji jest tracona.

Zastosowanie enkodera inkrementalnego

Te enkodery są szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu, gdzie wymagane jest precyzyjne śledzenie ruchu, ale niekoniecznie zapamiętywanie absolutnej pozycji. Przykłady obejmują systemy sterowania CNC, maszyny pakujące, drukarki i wiele innych.

Enkoder absolutny w szczegółach

Enkoder absolutny różni się od inkrementalnego tym, że przypisuje unikalny kod do każdej pozycji, umożliwiając tym samym identyfikację absolutnej lokalizacji bez względu na wcześniejsze ruchy.

Funkcjonowanie enkodera absolutnego

Enkoder absolutny generuje unikalny kod dla każdej pozycji, który jest odczytywany bezpośrednio przez system sterujący. Dzięki temu, nawet po utracie zasilania, enkoder jest w stanie natychmiastowo przekazać dokładne informacje o swoim położeniu.

Zastosowania enkodera absolutnego

Ze względu na swoją zdolność do zapamiętywania bezwzględnych pozycji, enkodery absolutne są używane w zastosowaniach, gdzie wymagana jest bardzo wysoka dokładność i niezawodność, takich jak w precyzyjnym pozycjonowaniu w robotyce, medycynie czy w zaawansowanych systemach pomiarowych.

Różnice między enkoderem inkrementalnym a absolutnym

Enkoder inkrementalny

  • Zasada działania: Enkodery inkrementalne generują serię impulsów w odpowiedzi na ruch. Liczba impulsów jest proporcjonalna do przemieszczenia enkodera.
  • Informacja o pozycji: Nie zapewniają informacji o bezwzględnej pozycji. Zamiast tego, śledzą zmianę pozycji od punktu odniesienia, który zwykle jest określany przy starcie urządzenia lub po resecie.
  • Zastosowania: Są idealne do zastosowań, gdzie wymagane jest śledzenie ruchu lub prędkości, ale nie jest konieczne zapamiętywanie absolutnej pozycji. Przykładowo, w systemach transportu taśmowego, maszynach CNC czy w automatyce przemysłowej.
  • Zalety i wady: Prostsza i często tańsza konstrukcja w porównaniu do enkoderów absolutnych. Jednak, w przypadku utraty zasilania lub sygnału, informacje o pozycji mogą być utracone, co wymaga ponownego ustawienia lub kalibracji.

Enkoder absolutny

  • Zasada działania: Enkodery absolutne generują unikalny kod dla każdej możliwej pozycji, dzięki czemu każdej pozycji przyporządkowany jest specyficzny, niepowtarzalny sygnał.
  • Informacja o pozycji: Zapewniają bezpośrednią informację o bezwzględnej pozycji, co umożliwia określenie dokładnej lokalizacji enkodera w każdym momencie, nawet po resecie lub utracie zasilania.
  • Zastosowania: Idealne do zastosowań wymagających wysokiej dokładności i niezawodności, takich jak robotyka, medyczne urządzenia pomiarowe, czy w precyzyjnym pozycjonowaniu.
  • Zalety i wady: Oferują większą dokładność i niezawodność w porównaniu do enkoderów inkrementalnych, ale są zwykle droższe i bardziej skomplikowane w konstrukcji.

Wybór między enkoderem inkrementalnym a absolutnym zależy od wymagań specyficznych dla danej aplikacji. Enkodery inkrementalne są często wybierane ze względu na prostotę i koszt, podczas gdy enkodery absolutne są preferowane w aplikacjach, gdzie niezawodność i dokładność są kluczowe.

maszyna

Enkodery obrotowe pełnią kluczową rolę w wielu zaawansowanych technologiach. Zrozumienie różnic między enkoderami inkrementalnymi a absolutnymi jest istotne dla właściwego doboru sprzętu do konkretnych zastosowań. Wybór odpowiedniego rodzaju enkodera zależy od wymagań specyficznych dla danej aplikacji i warunków, w jakich ma pracować urządzenie.