Czym jest odpowiedzialne rybołówstwo i zrównoważony połów ryb?

Zrównoważone rybołówstwo jest działaniem nakierowanym na zachowanie naturalnych populacji ryb i zwierząt morskich, eliminowanie negatywnego wpływu połowu ryb na cały ekosystem morski, a jednocześnie utrzymanie i wspieranie branży rybackiej. Połowy są niezwykle ważne dla społeczności na całym świecie, ale dziś coraz większą wagę przywiązuje się do tego, by nie zagrażały one środowisku naturalnemu i nie powodowały wyginięcia kolejnych gatunków ryb i zwierząt morskich. O odpowiedzialne rybołówstwo dba między innymi organizacja MSC, której certyfikat rozpoznawalny jest na całym świecie.

Zasady zrównoważonego połowu ryb – obowiązujące normy

Normy dotyczące zrównoważonego rybołówstwa tworzone przez MSC (Marine Stewardship Council) przygotowywane są z najwyższym poszanowaniem dla środowiska i naturalnych zasobów rybnych w morzach i oceanach, zakładając że rybołówstwo może współistnieć z nimi i korzystać z dostępnych surowców bez naruszania wrażliwej równowagi ekosystemów. Przyznawany przez MSC certyfikat odpowiedzialnego połowu ryb mogą otrzymać wyłącznie ci, którzy wykażą pełną zgodność z wymogami standardów MSC i utrzymają taką zgodność przez cały okres swojej działalności. Niezależni audytorzy weryfikują, czy stado ryb pozostałe po połowach jest zdrowe i może zapewnić ciągłość swojej populacji, czy same połowy nie wpływają negatywnie na ekosystem morski, a rybołówstwo jest prawidłowo zarządzane, dostosowane do obowiązujących przepisów i zdolne adaptować się do zmiennych warunków środowiskowych w danym obszarze połowów.

W rybołówstwie ważną rolę odgrywa także certyfikat ASC nazywany potocznie certyfikatem zrównoważonej hodowli, kierowany w stronę rybołówstwa prowadzonego na zorganizowanych hodowlach ryb i owoców morza. Z certyfikatów ASC mogą korzystać farmy (w tym także farmy wodorostów, dzięki wspólnemu standardowi ASC-MSC) oraz firmy w łańcuchu dostaw – wszystkie firmy, które obsługują lub sprzedają produkt z certyfikatem ASC muszą posiadać ważny certyfikat kontroli pochodzenia produktu MSC.

Certyfikat MSC

Wymagania certyfikacji MSC

Konieczność zadbania o odpowiedzialne i zrównoważone rybołówstwo wynika z postępujących problemów z niszczeniem środowiska naturalnego i ekosystemów w morzach i oceanach. Problem przełowienia jest ogromny, przez co MSC tak silnie naciska na uzyskiwanie certyfikatów przez branżę rybacką. Zrównoważone połowy są procesem ciągłym, wymagającym nieustannej adaptacji do warunków i umiejętności zarządzania biznesem w zgodzie z potrzebami środowiska. W związku z tym certyfikat MSC nie jest przyznawany jednorazowo, a jedynie na 5 lat w trakcie których rybołówstwo poddawane jest corocznym audytom. Jeśli producent chce pozyskać certyfikat na dłużej, musi poddać się ponownemu audytowi certyfikującemu. Rybacy muszą stale usprawniać swoje działania, dążyć aktywnie do eliminacji negatywnego wpływu swojej działalności na naturalne zasoby i ponosić odpowiedzialność za branżę, w której uczestniczą.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat MSC dla produktów?

Spożycie produktów rybnych wzrasta z roku na rok, co z perspektywy zdrowego odżywiania jest wartościowe, ale dla światowej populacji ryb i środowiska morskiego mocno wyniszczające. Rybacy, by sprostać oczekiwaniom rynku często działają bez zwracania uwagi na stan środowiska naturalnego, szkodząc w ten sposób nie tylko ekosystemom, ale w perspektywie także następnym pokoleniom rybaków dla których rybołówstwo może okazać się zupełnie niemożliwe przez brak naturalnych łowisk i wyniszczone łowiska hodowlane.

Aby odwrócić cykl negatywnego oddziaływania rybołówstwa na ekosystemy morskie, w życie wprowadzone zostały standardy odpowiedzialnych połowów oraz nacisk na to, by produkty pochodzące ze zrównoważonego połowu ryb były kluczowym, a docelowo jedynym dopuszczalnym na rynku produktem.

Aby sprostać wymaganiom konsumentów i sprzedawców, dostawcy i rybacy muszą dowieść, że oferowane przez nich produkty są bezpieczne i wysokiej jakości, a jednocześnie udowodnić, że zostały połowione z poszanowaniem dla środowiska naturalnego, w procesie zrównoważonego połowu ryb. Uzyskujący certyfikat MSC działalności w branży rybackiej i wszyscy w obrębie łańcucha dostaw muszą spełnić cały szereg kryteriów udowadniających, że stosowane metody połowu ryb są odpowiedzialne, zgodne z ideą zrównoważonego połowu ryb i stawiające bezpieczeństwo środowiska oraz różnorodność gatunkową ryb na pierwszym miejscu. Certyfikat to najlepsza forma wyróżnienia społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych działań. Warto w nią inwestować.