Co należy stworzyć w ramach dokumentacji Systemu Zarządzania Środowiskowego?

Aktualnie wiele firm zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej szuka sposobów na ograniczenie swojej działalności na środowisko. Wynika to nie tylko z większej świadomości, ale również zwiększenia się wymagań w zakresie ochrony środowiska. To właśnie przedsiębiorcy mają ogromny wpływ na środowisko zewnętrzne, a działania jakie podejmują z pewnością mogą przyczynić się do wielu korzystnych zmian.

Wielu przedsiębiorców coraz świadomiej i efektywniej podchodzi do eliminowania szkodliwych czynników środowiskowych. Niekiedy ich działania opierają się jedynie na ograniczeniu zaśmiecania środowiska czy wspieranie różnych instytucji proekologicznych. Inni natomiast stawiają na wdrożenie i certyfikację Systemu Zarządzania Środowiskiem. Warto swoje działania rozpocząć od stworzenia dokumentacji Systemu Zarządzania Środowiskiem. Co powinna zawierać taka dokumentacja i o czym należy pamiętać podczas jej sporządzania?

Przedsiębiorcy, którzy pragną aktywnie działać nad poprawną jakości środowiska zewnętrznego i ograniczyć negatywny wpływ własnej organizacji, mogą wziąć udział w szkoleniu, gdzie poznają wszystkie wymagania stawiane przez normę ISO 14001. W ramach szkolenia ISO 14001 nie tylko nauczą się tworzyć poszczególne dokumenty, aby otrzymać certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem. Dowiedzą się również jak zarządzać swoich przedsiębiorstwem tak, aby realizować cele opracowanej polityki środowiskowej.

Polityka środowiskowa – pierwszy etap dokumentacji

Stworzenie polityki środowiskowej organizacji to nic innego jak wyznaczenie celu oraz zadań, których efektem będzie ograniczenie niekorzystnych zmian w środowisku, jakie mogłaby stworzyć firma. Polityka środowiskowa to istotny element zaangażowania organizacji w naprawdę środowiska.

W polityce środowiskowej firmy mogą znaleźć się działania podnoszące świadomość pracowników przedsiębiorstwa, jak i konkretne zadania, jakie będzie realizowała firma w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu. Zalicza się do nich na przykład opracowywanie procesów produkcyjnych, wykorzystujących zasoby naturalne, współpraca jedynie z klientami dostosowujących się do międzynarodowych standardów środowiskowych.

Cele i zadania przedsiębiorstwa

W ramach dokumentacji Systemu Zarządzania Środowiskowego konieczne jest również opracowanie konkretnych celów i zadań przedsiębiorstwa, dzięki którym firma będzie mogła przyczynić się do poprawy środowiska. Ten krok jest ściśle związany z polityką środowiskową firmy. Warto pamiętać, że zarówno cele, jak i wyznaczone zadania muszą być proekologiczne i dostosowane do wymagań standardu ISO 14001.

Norma 14001 zmusza przedsiębiorców do tego, aby organizacja udokumentowała cele i zadania środowiskowe – zwłaszcza te istotne dla środowiska. Konieczne jest zatem zastosowanie ekonomicznej technologii.

Zakres działań i odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Wyznaczenie celu oraz określenie polityki środowiskowej to nie wszystko, aby stworzyć spójną dokumentację Systemu Zarządzania Środowiskowego. Realizacja poszczególnych zadań wymaga opracowania planu działania oraz wyznaczenia osób odpowiedzialnych i posiadających odpowiednie kwalifikację do ich realizacji. Konieczne jest określenie osób odpowiedzialnych za konkretne zadania, wskazania różnych metod realizacji, a także ustalenia ostatecznego terminu wykonania. W dokumentacji powinny znaleźć się również takie kwestie jak środki finansowe, jakie zostaną przeznaczone na realizację danego działania.

Przeprowadzanie badań i monitorowanie postępów

Kolejnym etapem tworzenia dokumentacji środowiskowej jest zapewnienie wszystkich środków, które pozwolą na wdrożenie systemu. To nie tylko zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, ale również utworzenie zgodnej z prawem procedury i współpraca zarówno z urzędami, jak i instytucjami ochrony środowiska.

Z wprowadzeniem procedur wiąże się również konieczność przeprowadzania badań i kontroli postępów. W ten sposób możliwe staje się wykrycie wszystkich sytuacji awaryjnych. Monitoring działań i badanie niezgodności musi być udokumentowane ze względu na konieczność wykonywania audytów i obowiązek przeprowadzania działań zabezpieczających, tworząc tym samym plan awaryjny. Nie można przy tym zapomnieć, aby wszystkie działania odbywały się zgodnie z wymogami standardu ISO 14001.

Szkolenia ISO 14001

ISO 14001 – szkolenie przygotowywania dokumentacji

Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi zrozumienie funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, które zostało opracowane w ramach standardu ISO 14001. Uczestnicy nauczą się planowania i opracowywania niezbędnej dokumentacji, a także przygotowywania do audytu. Oprócz tego zdobędą umiejętność zbierania informacji i ich analizy, a także raportowania wszystkich wyników.

Końcowym etapem szkolenia jest ocena oraz wręczenie certyfikatów normy ISO 14001 wszystkim uczestnikom.