3 powody do skorzystania z usług tłumaczenia

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły, w tym wypadku języka angielskiego? Głównym jego zadaniem jest sporządzanie tłumaczeń dokumentów, które wymagają oficjalnego poświadczenia zgodności przekładu z oryginałem. Poniżej wrócimy do tego, jakie są to konkretnie dokumenty. Każde tłumaczenie musi zostać wpisane do repertorium. Jest to specjalnie prowadzona ewidencja, w której wpisuje się datę otrzymania dokumentu jak również jego oddania klientowi. Uwzględnia się również wynagrodzenie pobrane za usługę. Tłumaczenia wykonuje się z języka polskiego na angielski, ale też działa to w drugą stronę. Takie tłumaczenia mogą nam się przydać, jeżeli chcemy podjąć pracę za granicą i przełożymy nasze referencje na język obcy.

1. Szeroki zakres usług tłumacza

Tłumaczenia można podzielić na trzy podstawowe grupy. Są to tłumaczenia przysięgłe, specjalistyczne i zwykłe. Wymienimy, jakie dokumenty wchodzą w skład poszczególnych rodzajów.

 1. Tłumaczenia przysięgłe nazywane również certyfikowanymi. Obejmują następujące dokumenty:
 • Akty urodzenia, małżeństwa, itp.
 • Zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy
 • Dokumenty sądowe
 • Świadectwa szkolne i dyplomy ukończenia studiów
 • Zaświadczenia i zwolnienia lekarskie.
 1. Tłumaczenia zwykłe:
 • Życiorysy
 • Listy motywacyjne, CV, portfolio
 • Streszczenia
 • Umowy
 • Dokumenty rejestracyjne
 • Biznes plany
 1. Tłumaczenia specjalistyczne:
 • Karty informacyjne leczenia szpitalnego
 • Pełna dokumentacja medyczna
 • Teksty prawnicze, notarialne, testamenty, pełnomocnictwa, orzeczenia
 • Dokumentacja techniczna
 • Instrukcje obsługi maszyn

2. Wiele metod płatności

Tłumacze przysięgli zazwyczaj podchodzą indywidualnie do każdego zlecenia. Mają oczywiście swoje cenniki, ale całkowita kwota zależy w dużej mierze od ilości stron dokumentu, który należy przetłumaczyć. Najlepiej najpierw poddać wycenie to, co chcemy przełożyć na język angielski. Np. firma proponuje tłumaczenia od 50 złotych za jedną stronę A4. Można osobiście pojawić się w siedzibie tłumacza, nie jest to jednak jedyne rozwiązanie.

rozmowa

Można przesłać dokument za pomocą poczty tradycyjnej lub kuriera. Najprostszym rozwiązaniem jest przesłanie dokumentu w formie pliku tekstowego, zdjęcia lub skanu. W przypadku skanu należy zadbać, aby był w wysokiej rozdzielczości. Nic nie może być też rozmyte, tekst nie powinien być ucięty w żadnym miejscu. Najlepiej zapisywać skany w formatach  jpg, gif lub PDF. Jeżeli chodzi nam o tłumaczenie z potwierdzeniem przekładu z oryginałem wystarczy okazać tenże przy odbiorze kopii.

3. Wiele potrzeb

Usługi tłumacza przysięgłego mogą nam się przydać, jeżeli zamierzamy wyjechać do pracy za granicę. Jeśli chodzi o język angielski to w Europie najczęściej chodzi o wyjazd do Wielkiej Brytanii. Tłumaczymy wszystkie przydatne dokumenty jak referencje, uprawnienia, świadectwa zakończonej nauki. Możemy również korzystać z tłumaczeń, gdy już mieszkamy na wyspach i potrzebujemy przełożyć na polski dokumenty otrzymane w Anglii, Szkocji czy Irlandii lub Walii.


Sprawdź ofertę biura tłumaczeń tlumaczenia.wroc.pl – oferujemy tłumaczenia przysięgłe, ustne, pisemne oraz symultaniczne.