3 powody, by korzystać z pomocy katechetycznych

 1. Pomoce pozwalają odkryć istotę otaczającego nas świata

Świat jest niezwykle piękny i każdego dnia prezentuje swoim mieszkańcom ogrom bogactw i możliwości. Piękno przyrody, złożoność międzyludzkich relacji, osiągnięcia kultury i cywilizacji i wreszcie indywidualna, niepowtarzalna historia właściwa dla każdego z ludzi – wszystko to czeka na otrzymującego życie człowieka, któremu oferuje się bezcenny dar – perspektywę przyszłości. Nie każdy jednak pragnie, stara się i potrafi żyć pełnią życia. Wielu z nas zamyka się na świat zewnętrzny, zakuwa się w kajdany egoizmu i separuje od drugiego człowieka, aby wszystkie swoje dążenia skupić nie dookoła tego, co daje prawdziwe szczęście, a dookoła rzeczy materialnych – gromadzenia bogactw, które w dłuższej perspektywie okazują się nie mieć większego znaczenia.

            W XXI wieku poważnym problemem staje się również zwiększona zachorowalność na depresję i inne choroby dotykające ludzkiej psychiki, których dramatyczny przebieg i w wielu przypadkach niepoddający się farmakoterapii charakter nie pozwalają na pełne przeżywanie życia i cieszenie się otaczającą rzeczywistością.

            Dzieci – najmłodsi, których charakter jest nieustannie kształtowany przez różnego rodzaju bodźce – są więc postawione w bez wątpienia niełatwej sytuacji. Czy można pomóc im w odkrywaniu skarbów i wyzwań, które stawia przed nimi świat? Jak przekazać im prawdy o rzeczywistości, w której się znalazły w taki sposób, aby doceniały każdą chwilę życia, a swoim czasem na Ziemi cieszyły się w sposób mądry i odpowiedzialny?

2. Pomoce pozwalają na harmonijny rozwój duchowości młodych osób

            Z pomocą rodzicom, nauczycielom i katechetom przychodzą więc pomoce katechetyczne, których użyć można, przedstawiając najmłodszym biblijne stworzenie świata i człowieka. Dlaczego właśnie ten fragment Pisma Świętego zasługuje na szczególną uwagę? Odpowiedź wydaje się być prosta i oczywista – to właśnie niezwykle uporządkowany, z górny zaplanowany i doskonały sposób, w który Bóg uczynił świat jest w stanie uświadomić najmłodszym, jak wspaniale funkcjonującym i idealnie dostosowanym do ludzkich potrzeb organizmem jest świat. Docenienie rzeczywistości jako wyjątkowego skarbu pozwala natomiast żyć pełnią życia. Polecamy sukcesywne uzupełnianie swojej biblioteczki.

pomoc katechetyczna

3. Pomoce odwołują się do tajemniczego stworzenia świata – są dobrym sposobem na zbudowanie w sobie wiary od podstaw

Siedmiodniowy cykl, w którym zamknęło się stworzenie świata obejmuje oddzielenie światła od ciemności, podział wód, uformowanie lądu wraz z roślinnością, stworzenie Słońca, księżyca oraz gwiazd i powołanie do życia zwierząt – wszystko to zamknęło się w ciągu pierwszych pięciu dni procesu kreacji. Dzień szósty – bez wątpienia będący ukoronowaniem stworzenia i najbardziej wyczekiwanym momentem w Boskim dziele – obejmował stworzenie człowieka – istoty najdoskonalszej i stanowiącej odbicie samego Boga. Siódmego dnia Stwórca odpoczywał, przekazując ludziom – tym młodszym, ale również i tym starszym – uniwersalną prawdę: istotom żywym należy się odpoczynek.

            Fakt, że zanim Bóg powołał do życia człowieka, uczynił mu środowisko idealnie dostosowane do jego potrzeb, dowodzi, że świat stworzony jest jako dom dla istot ludzkich, które powinny czuć się w nim dobrze i korzystać ze wszystkich bogactw.